ANBI/AVG

De ANBI gegevens vindt u onder deze link.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Onder de AVG heeft de gemeente een documentatieplicht. In dit document wordt beschreven welke persoonsgegevens in de ledenadministratie worden verwerkt, op welke grond en met welk doel. Tevens wordt beschreven hoe de gemeente deze persoonsgegevens heeft verkregen en wie er binnen de gemeente toegang heeft tot de ledenadministratie. Tenslotte wordt beschreven met welke derden deze gegevens worden gedeeld. Ook de omgang met andere privacygevoelige informatie die binnen de gemeente circuleert, wordt in dit document beschreven.

De AVG van Amsterdam vind u onder deze link