Algemeen

Geestelijken
mevr. Marianne de Nooij
de heer Ernst Terpstra

Adres
A.J. Ernststraat 869

1081 HL Amsterdam
telefoon +31 (0)6 3560 9944

Informatie over de aanvangstijden en eventuele uitval van

Informatie over aanvangstijden en eventuele uitval van alle overige

De Andrieskerk
De Andrieskerk is een kerk van het kerkgenootschap ‘De Christengemeenschap – beweging tot religieuze vernieuwing’. Het gebouw is genoemd naar de apostel Andreas, die door de drie Andreaskruisen in het stadswapen is verbonden met de stad Amsterdam. De kerk werd ontworpen door de architect H. Hupkes in ‘een vorm die innerlijk en uiterlijk verbindt’ en werd in 1971 in gebruik genomen. Opmerkelijk is de altaarschildering van 200 m² in de grote ruimte, waarin dood en opstanding het centrale thema vormen.

Bereikbaarheid en parkeren
Openbaar vervoer: bereikbaar met buslijn 62, uitstaphalte De Boelelaan en tramlijn 5 en 25, uitstaphalte: Arent Janszoon Ernststraat. De kerk ligt op ca. 10 minuten lopen vanaf NS- en Metrostation Zuid. Vanuit Haarlem bovendien bereikbaar met bus 346, uitstaphalte De Boelelaan.

In de omgeving van de kerk moet er ook op zaterdag voor parkeren betaald worden. Het tarief is € 3,90 per uur. Het betaaltarief geldt van 9.00 uur tot 21.00 uur. De winkelstrip achter de kerk blijft een onbetaald parkeren blauwe zone, waarvoor de blauwe parkeerkaart moet worden gebruikt. De maximale parkeertijd is daar 1 uur, ook op zaterdagen. De zondag blijft onbetaald parkeren rondom de kerk.

Apostel Andreas
Andreas wordt geboren in Bethsaïda, aan de oever van het meer van Genezareth. Zijn naam betekent ‘man’ of ‘mens’. Net als zijn broer Simon Petrus is hij visser van beroep. Johannes de Doper wordt zijn eerste leermeester, maar als Johannes hen op Jezus wijst, wordt hij samen met zijn broer opgenomen in de kring van twaalf leerlingen om Jezus heen. Wanneer er op zekere dag veel mensen bijeen zijn op een berg om naar Jezus te luisteren, is er niet genoeg te eten voor zoveel mensen. Andreas ontdekt een kind met vijf broden en twee vissen. Wanneer Jezus dit met een dankgebed heeft gezegend, voedt het allen die daar bijeen zijn (Joh. 6). De legenden vertellen over de reizen van Andreas naar Oost Europa, waar hij beschouwd wordt als de stichter van het Byzantijnse christendom. Later (ca. 62 n. Chr.) wordt hij vanwege zijn geloofsovertuiging in Patras, Griekenland, gekruisigd aan een X-vormig kruis, ook wel ‘Andreaskruis’ genoemd. Tijdens zijn kruisiging bidt hij voor zijn folteraars. Het Andreaskruis vinden we terug in het stadswapen van Amsterdam. De Andrieskerk wil in Amsterdam een kerk zijn, die bijdraagt aan de voeding die de wereld nodig heeft.

De Christengemeenschap
De Christengemeenschap werd op vraag van theologiestudenten in 1922 gesticht in Zwitserland door een groep van 45 mannen en vrouwen, onder leiding van de Duitse theoloog Friedrich Rittelmeyer. Zij werden daarbij geholpen door Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie. Sindsdien zijn er in alle werelddelen gemeenten van de Christengemeenschap gesticht. Anders dan bij veel andere kerken kent de Christengemeenschap geen beschreven leerregels die aangeven hoe en wat je moet geloven. In een tijd waarin op gezag geloven niet meer aan de orde is, is de mondige mens zelf verantwoordelijk voor zijn geloofsinhoud; daarin gaat ieder een eigen weg. Wat de Christengemeenschap tot een gemeenschap maakt is het gezamenlijk voltrekken van de zeven sacramenten die de belangrijke momenten in een mensenleven markeren:

– doop
– jeugdwijding
– biechtsacrament
– mensenwijdingsdienst
– huwelijkswijding
– priesterwijding
– stervenswijding

De mensenwijdingsdienst is vergelijkbaar met wat bij andere kerkgenootschappen kerkdienst, eredienst of mis wordt genoemd. De mensenwijdingsdienst is de bron van de overige sacramenten en vormt het middelpunt van het religieuze leven van de gemeente. Deze dienst wordt op zaterdag en zondag in de grote ruimte gehouden en op doordeweekse dagen in de kleine kapel achter in de kerk. De sacramenten worden voltrokken door gewijde priesters. Vanaf de stichting van de Christengemeenschap geldt in de priesterkring een volledige gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.

Religieuze opvoeding
Graag ondersteunt de Andrieskerk ouders bij de religieuze opvoeding van hun kinderen. Al voor de geboorte kunnen ouders contact opnemen met een geestelijke voor een oriënterend gesprek over de doop. Voor kinderen vanaf drie jaar zijn er een aantal malen per jaar vieringen rond de grote jaarfeesten. Vanaf zeven jaar kunnen de kinderen deelnemen aan de zondagsdienst voor kinderen, met daaraan voorafgaand het verhaal voor het hele gezin. Vanaf twaalf jaar zijn er de maandelijkse godsdienstlessen, die de kinderen voor bereiden op de jeugdwijding: een feestelijke dienst waarin het kind rond zijn veertiende jaar de kindertijd achter zich laat en een zegen ontvangt voor de groei naar volwassenheid. Voor ouders zijn er regelmatig thema-avonden, sprookjesavonden, lezingen en cursussen over religieuze opvoeding.

Filmmaker Wout Boekeloo maakte een interview (duur: 22 minuten) met Marianne de Nooij, waarin zij vanuit haar beroep als geestelijke, maar ook als moeder vertelt waar het voor haar op aan komt in religieuze opvoeding.

Informatie
In de Andrieskerk is voor geïnteresseerden een informatieboekje van de Amsterdamse gemeente van de Christengemeenschap beschikbaar. Alle diensten en activiteiten staan open voor ieder die daarbij aanwezig wil zijn. De diensten en overige activiteiten staan aangekondigd in de vitrine naast de voordeur van de kerk en op de website christengemeenschap.nl / gemeente Amsterdam. U kunt zich abonneren op het gemeentebericht dat vijfmaal per jaar verschijnt, waarin alle activiteiten staan omschreven. De kosten voor dit abonnement bedragen € 26,- per jaar. Hierbij is inbegrepen het kwartaalblad ‘In beweging’ van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen. Aanmelding bij het Secretariaat van de Christengemeenschap Amsterdam, A.J. Ernststraat 869, 1081 HL Amsterdam, tel. +31 (0)6 3560 9944. of per e-mail

Bankrekening NL09 INGB 0000 0219 74 t.n.v. De Christengemeenschap Amsterdam